Med røde bokstaver

I 40 år har Kjell Aurenes vært med på å forberede 1. mai. Da er det ikke lett å overtale ham til å bruke blå tusj i stedet for rød.