Haugesunds Avis vil kutte 24 årsverk

Ledelsen i Haugesunds Avis håper å unngå oppsigelser når antall årsverk i bedriften skal reduseres fra 159 til 135 i løpet av inneværende år.