Enige om samarbeid

Det politiske flertallet i Randaberg er blitt enige om sin egen versjon av «Voksenåsen-erklæringen».