Jakter på giftkilden

Mye taler for at et giftig utslipp fra industriområdet på Nærbø er årsaken til den massive fiskedøden i Håelva.