Bjergstedvisjonen blankpusses

Bjergsted skal bli kompetansesenter og kraftsentrum for musikk og kultur. Visjonen om Bjergsted legges fram til blankpussing i dag.