Vil avvikle AFS

Sonja Tinnesand etterlyste mot og vilje til å avslutte mislykkede tiltak i Stavanger under formannskapsmøtet torsdag. Hun foreslo å avvikle ordningen med arbeid for sosialhjelp (AFS). Tinnesand mener at ordningen til nå har vist seg å være så dårlig at den ikke lenger bør ha livets rett i Stavanger.