Ny tømmedag for papir

Renovasjonsverket i kommunen er i ferd med å gjøre vesentlige endringer i rutenettet for innkjøring av papir.