• Betongdekket ble holdt oppe av midlertidig reisverk før det gikk i bakken. Torsdag var politiet og Arbeidstilsynet på byggeplassen for å finne ut hva som har skjedd. Ola Fintland

Politiet undersøkte byggekollaps

Politiet og Arbeidstilsynet vil i dag undersøke byggeplassen for nye Tu skule etter at 300 kvadratmeter betongdekke gikk i bakken.