Mange vil bli natteravn

Hele 41 prosent av den voksne befolkningen i Rogaland er eller kan tenke seg å bli natteravn.