Ut med gran - inn med eik

Det milde klimaet tvinger fram et treslagskifte: Nå skal eik bli tømmer på flate Jæren. Om 150 år.