Matt sommer

80 bønder møttes til kamp på Ganddal bydelshus sist tirsdag. De svarte og de hvite braket sammen under stort tidspress.