Trolig ikke avhør av barna

Politiet kommer etter alt å dømme ikke til å be om dommeravhør av ungene som ble holdt som gisler.