Avgjør om oljen skal opp fra «Green Ålesund»

I løpet av tirsdag regner Statens forurensningstilsyn (SFT) med å avgjøre om tungoljen i bunntankene på «Green Ålesund» skal pumpes opp.