Oppgitt over skjenkedebatt

Den nye restauranten har ingenting med kjøpesenteret å gjøre. Ideen er å skape mer aktivitet i aksen mellom Ruten og Kulturhuset, sier eiendomssjef Gunnar Ravndal ved Amfisenteret Vågen 33.