• Eg har søkt ein jobb og møter Hå med eit ope sinn, seier påtroppande rådmann Anne Berit Berge Ims. Kristian Jacobsen

- Hei Hå, hei Hå

Med dei orda tar Anne Berit Berge Ims for tida farvel med medarbeidarar i Flekkefjord. 18 august er ho klar for å bli rådmann i Hå.