Mange barn ingen å miste

80 beboere i P. Krohnsveg på Kleppe har skrevet under på et brev, der de sterkt advarer mot å legge den nye innkjøringstraseen til Kleppemyra gjennom deres nærmiljø. Den planlagte veien vil medføre en dramatisk økning av trafikk gjennom boligområdet.