Kvassheim lærde mykje på asylmottaket

To dagar på og ved Sand Mottakssenter har lært stortingsmann Gunnar Kvassheim (v) at med berre 20 meters mellomrom herskar ei totalt ulik verdsoppfatning.