• Flere tomatgartnerier benytter importerte humlebol fra Belgia. Bolene befinner seg i slike esker. Hver koloni kan romme opptil et par hundre humler. Pål Christensen

Krisemøte om humleimport

Ledelsen i firmaet Norgro møter i dag Mattilsynet om følgene av at konkurrenten L.O.G. har fått avslått en søknad om import av oppdrettshumler til norske tomatgartnerier.