• Bryne stasjon og Jernbanegata i framtiden, sett gjennom brillene til Norconsult. Legg merke til høyblokken til høyre på stasjonen, men firmaet mener alle nye, høye bygg må være en tredel lavere enn Høyhuset til Forum Jæren. I tillegg er kinoen flyttet til den nye Meierigården. Norconsult

Brynes nye stasjon og kino?

I løpet av ti år kan Bryne ha opp mot 15000 innbyggere. I tillegg kan byen være regionsenter for så mange som 75.000 mennesker.