Ventet på svar i ni måneder

— Jeg hadde inntrykk av at det ikke skjedde noe med byggesaken min før jeg begynte å presse på, sier Inge Lien.