Mot forskningsfusjon i vest

Rogalandsforskning kan komme til å kjøpe Christian Michelsens Research i Bergen for vel 28 millioner kroner.