Kvaleberg kjemper for barnehagen sin

5 av de 13 barnehagene i Stavanger som politikerne vurderer å legge ned delvis eller helt, ligger i Hillevåg, bydelen som politikerne mener trenger et levekårsløft.

Ingen snø ute, så barna lager snømenn og snøengler av bomull inne. Fra høyre: Styrer Inger-Lise Sørb, Daniel Kaldestad (5), Fiola Salako (4) og Krisin Moen.
 • Margunn Ueland
  Margunn Ueland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

I Kvaleberg/Vannassen barnehage kan fire av ti avdelinger blir lagt ned. Barnehagen ligger i området som kom dårligst ut i levekårundersøkelsen.

Det er en av flere grunner til at foreldrene ved Kvaleberg/Vannassen barnehage står på for å få politikerne til å spare barnehagen. Også de ansatte og styrer fortviler over forslaget. (Se nederst i denne saken).

– Vi har jobbet i mange år med tidlig innsats, god tilknytning, trygghet og foreldreveiledning. Vi er den eneste barnehagen i byen som har en egen familieavdeling hvor foreldre og barn går sammen. Her får foreldrene støtte og veiledning. Dette er viktig for de mest sårbare barna, forteller styrer Inger-Lise Sørbø.

Les også

Kvaleberg på levekårsbunnen

Henrik Wigestrand er med i en arbeidsgruppe foreldrene har dannet for å jobbe med denne saken. Her er grunn nummer to:

– Mange av barnehageplassene i Hillevåg bydel brukes av barn fra Storhaug og Våland, fordi det er for få plasser der. For noen år siden var det mangel på plasser i Stavanger. Da ble mange barnehager opprettet rundt sykehuset. Flere av disse er midlertidige (som Bekketunet og Maurtua). Når det nå er for mange plasser, bør det mest naturlige være å ta bort disse barnehagene, sier han.

I barnehagebruksplanen som oppvekststyret vedtok før jul, står det at i Hillevåg er det bare midlertidige barnehager som skal rammes, altså barnehager som ligger i områder som er regulert til andre formål, eller som holder til i lokaler som er midlertidig godkjente eller leide, føyer Tone Lønseth Davidsen til. Hun jobber i Kvaleberg barnehage og er tillitsvalgt for Utdanningsforbundet.

Tillitsvalgt Tone Lønseth Davidsen, fra venstre, far Henrik Wigestrand, styrer Inger-Lise Sørbø og verneombud Veronica Rye i Kvaleberg/Vannasen barnehage.

Grunn nummer tre: Kvaleberg/Vannassen består av to bygg, et nær Kvaleberg skole sør i Hillevåg, et annet ikke langt fra Vaulen skole, i nordre del av Hinna bydel. I disse to områdene er det få barnehager, i motsetning til rundt sykehuset, poengterer Wigestrand.

For det fjerde: Både for barn og foreldre er det en fordel at barn som blir kjent med hverandre i barnehagen kan gå på samme skole. Samarbeidet er godt mellom barnehagene og skolene.

For det femte: – Politikerne ønsker at flere tospråklige barn skal gå i barnehage. Mange av dem bor her. Kvaleberg skole har 40 nasjonaliteter. 90 prosent av våre barn går på Kvaleberg. Foreldre til tospråklige barn takker ofte nei hvis de ikke får plass i gangavstand fra der de bor, argumenterer styrer Sørbø.

For det sjette: Barnehagen har venteliste. Det ligger flere store arbeidsplasser i nærheten (industriområdet med Skretting og Felleskjøpet, butikksenteret Kilden, skoler og sykehus).

Kvaleberg/Vannasen barnehage har rundt 40 ansatte og 160 barn. Politikerne vurderer å legge ned fire avdelinger.

Sist, men ikke minst: – Kvaleberg/Vannassen er en god barnehage. Vi foreldre er veldig fornøyde, sier tobarnsfar Wigestrand, som har en 4-åring i barnehagen. Han har tidligere hatt barn i en annen barnehage, men ungen liker seg bedre her.

Barnehagen skårer over kommunens måltall i brukerundersøkelsen, har full pedagogisk dekning, stabilt personale, lavere sykefravær enn snittet i kommunen. Og her er gode turområder i nærheten.

Kvaleberg/Vannasen barnehage har rundt 40 ansatte og 160 barn.

På nedleggingslista

Bakgrunnen for denne saken er at Stavanger har for mange barnehageplasser, og kommunen har derfor bestemt at rundt 250 plasser skal legges ned.

I slutten av november la barnehagesjefen og rådmannen fram sitt forslag.

Det gikk ut på å legge ned barnehagene Maurtua i Hillevåg bydel, Djupamyra og Soria Moria i Hinna bydel, Aubeberget bygg Malthaug i Madla bydel, samt barnehagene på Roaldsøy og Austre Åmøy.

Før jul vedtok oppvekststyret at Roaldsøy og Austre Åmøy barnehage skal beholdes. Hva som skal skje med de andre, tok de ikke stilling til. Oppvekststyret var lite lystne på å legge ned hele barnehager. Flertallspartiene (Høyre, Frp, Venstre, KrF, Senterpartiet) la derfor fram et alternativ som omfatter nedlegging av avdelinger ved følgende ni barnehager: Bekketunet, Hillevåg, Sandvikveien, Kvaleberg/Vannassen og Auglend i Hillevåg bydel, Jåttå og Gautesete i Hinna bydel, Sundelia og Kløvereng i Madla bydel.

Før politikerne tar endelig stilling i oppvekststyret 18. januar, vil de ha barnehagesjefens vurdering av dette.

Les mer om levekårsundersøkelsen:

Les også

Kvaleberg på levekårsbunnen

Her er barnehagens forslag:

Les også

Her er barnehagekuttlista

Her er reaksjoner fra foreldreutvalg i barnehagene som barnehagesjefen foreslo å legge ned:

Les også

 1. – Tenker dere bare på økonomi, ikke på barnas beste?

Publisert:
 1. Barnehage
 2. Hillevåg
 3. Stavanger

Mest lest akkurat nå

 1. Smertene kan være sterkere enn ved fødsel. Emilie (24) får krampene daglig

 2. Berisha etter 14 års ventetid: – Kommer til å huske dette resten av livet

 3. Brast i gråt etter bestemannspremie: – En drøm for meg

 4. – Vi sitter her og fryser. Politikerne har ikke bakkekontakt

 5. Færre koronapasienter over 75 år blir innlagt på sykehusene

 6. Erstatning for tapt barndom: Nesten alle får nei