Kvaleberg på levekårsbunnen

Kvaleberg i Hillevåg kommer dårligst ut i den nye levekårsundersøkelsen. På de fire neste plassene kommer Bergeland, Sentrum, Badedammen og Emmaus i Storhaug bydel.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

I forrige undersøkelse som ble lagt fram høsten 2014, kom de samme fire områdene på Storhaug dårligst ut: Badedammen, Bergeland, Emmaus, Sentrum. Nest verst var Saxemarka og Kvaleberg i Hillevåg bydel.

I mellomtiden har kommunen gått i gang med et levekårsløft på Storhaug, det vil si flere forskjellige tiltak som skulle gi et bedre bomiljø. Det har ført til markerte forbedringer i sonene Badedammen, Emmaus og Lervig,(som inngår i løftet) men ikke i Sentrum og Bergeland som ikke inngår i levekårsløftet, opplyste prosjektleder Einar Skjæveland.

Overrasket

– Hva er det mest overraskende med den nye undersøkelsen?

– At Badedammen, Emmaus og Lervig kommer bedre ut, til tross for at undersøkelsen er basert på tall fra 2014/15. Jeg hadde trodd vi først ville sett forbedringer i neste undersøkelse, etter av levekårsløftet har fått virke. Nå ser vi at de forberedende arbeidene med levekårsløftet har gitt resultater, svarer Skjæveland.

I forrige undersøkelse fikk Badedammen en indeks på 59,3 poeng, og har nå 56,5. Jo lavere indeks jo bedre. jo høyere indeks, jo større opphopning av levekårsproblemer. Emmaus har gått fra 57,9 i forrige undersøkelse til 54,6 i denne, Lervig fra 50,3 til 49,8.

Kvaleberg har opplevd en forverrig fra 53,2 i forrige undersøkelse til 57,7 i denne.

I 2012 var levekårene verst i disse områdene: Badedammen, Bergeland, Kvalaberg, Sentrum, Emmaus, Saxemarka og Lervig.

Dette måles

Levekårsundersøkelsen deler Stavanger inn i 70 soner med rundt 1500 innbyggere i hver. Befolkningen kartlegges ut fra 21 ulike indikatorer. Jo flere poeng en sone får, jo større er opphoping av levekårsproblemer.

De 21 indikatorene er:

1. Barneandel
2. Aleneboende
3. Barn med enslige foreldre
4. Innvandrere
5.Barneflyttinger
6. Flyttinger
7. Lav utdanning
8. Høg utdanning
9. Frafall videregående utdanning
10. Nettoinntekt
11. Lavinntektshusholdninger
12. Barn i lavinntektshusholdninger
13. Gjeld
14. Arbeidsløshet
15. Sosialhjelp
16. Arbeidsavklaringspenger
17.Uførepensjonister
18.Helsetilstand
19.Barnevernstiltakt
20. Kriminalitet
21. Ungdomskriminalitet.

I år som tidligere år, er Stokka og Madlamark områdene som kommer best ut.

Dette er den sjuende gangen kommunen utarbeider en levekårsundersøkelsen. Første gang var i 2004. Undersøkelsen blir lagt fram annenhver år.

De 15 verste

Hovedfunnene fra tidligere undersøkelser ligger fast: Levekårsfordelingen i Stavanger er ikke knyttet til bydelsgrenser eller et klart øst/vest-skille. Stavanger har en lappeteppestruktur med ujevn fordeling av levekår, framholdt prosjektleder Einar Skjæveland da han tirsdag formiddag presenterte undersøkelsen for kommunalutvalget hvor byens fremste politikere sitter.

Av de femten levekårsonene med størst utfordringer, ligger fem i Storhaug bydel, tre i Hillevåg bydel, tre i Eiganes og Våland bydel og en hver i Hundvåg, Tasta, Hinna og Madla bydeler.

De 15:

Kvaleberg, Hillevåg

Bergeland, Storhaug

Sentrum, Storhaug

Badedammen, Storhaug

Emmaus, Storhaug

Skeie, Hundåg

Tastaforen, Tasta

Lagård, Eiganes og Våland

Jernaldergården, Hillevåg/Madla

Saxemarka, Hillevåg

Lervig, Storhaug

Smiodden, Madla

Bakkeland (Kalhammeren/opp mot Byhaugen), Eiganes og Våland

Kannik, Eiganes og Våland

Hinnakrossen, Hinna

Rundt sentrum

De sentrumsnære bydelene har størst opphopning av levekårsproblemer.

Det gjør at lappeteppestrukturen svekkes, mye henger igjen, men den svekkes. Samtidig ser vi tendensen til en øst-vest-deling, sa Skjæveland.

Han understreket at undersøkelsen ikke viser hvor det er godt og dårlig å bo:

– Det er godt å bo i hver eneste sone. Hver sone domineres av personer uten levekårsproblemer. Men i noen soner er mindretallet med levekårsproblemer større enn i andre, sa han.

– Alle bydeler har levekårsutfordringer, poengterte han.

Prosjektleder Skjæveland mente det nå bør gjennomføres et levekårsløft i Hillevåg, samtidig som man fortsetter med det påbegynte løftet i Storhaug bydel, helst også de andre sonene som kommer dårligst ut.

Flertallspartiene (Høyre, Frp, Venstre, KrF, Senterpartiet, Pensjonistpartiet) har satt av sju millioner kroner til et levekårsløft i Hillevåg i årene 2017–2020 og fire millioner kroner til å fortsette levekårsløftet i Storhaug i samme periode. Det ble vedtatt da bystyret behandlet budsjettet og handlings- og økonomiplanen før jul.

HER HAR DU HELE LISTA:

SoneIndeksBydel
70Kvaleberg57,7Hillevåg
69Bergeland57Storhaug
68Sentrum56,8Storhaug
67Badedammen56,5Storhaug
66Emmaus54,6Storhaug
65Skeie53,3Hundvåg
64Tastaforen52,4Tasta
63Lagård52,1Eiganes og Våland
62Jernaldergården51,4Hillevåg/Madla
61Saxemarka51,2Hillevåg
60Lervig49,8Storhaug
59Smiodden49,6Madla
58Bakkeland49,3Eiganes og Våland
57Kannik48,7Eiganes og Våland
56Hinnakrossen48,6Hinna
55Madlaforen48,5Madla
54Byhaugen48,2Tasta
53Mjug48Madla
52Ytre Lagård47,8Eiganes og Våland
51Bjergsted46,8Eiganes og Våland
50Buøy44,6Hundvåg
49Storaberget43,4Hinna
48Kvitepynten43Hundvåg
47Åsen42,2Hillevåg
46Øvre Tjensvoll42Hillevåg
45Stokkadalen40,5Eiganes og Våland
44Tjensvoll39,9Hillevåg
43Nylund39,4Storhaug
42Kiellandmyrå39,3Eiganes og Våland
41Solborg39Hillevåg
40Hundvågkrossen37,8Hundvåg
39Kristianslyst37,5Hillevåg
38Sundekrossen36,8Madla
37Gramstadhaugen35,9Eiganes og Våland
36Søra Bråde35,8Madla
35Bekkefaret34,1Hillevåg
34Ørnaberget33,8Madla
33Sentralsjukehuset33Hillevåg
32Vardeneset32,1Tasta
31Indre Tasta31,9Tasta
30Smiene31,6Tasta
29Kråkeneset31Hundvåg
28Byåsen30,7Tasta
27Varden30,1Storhaug
26Husaberget30Hinna
25Boganes29,5Hinna
24Tastarustå29,2Tasta
23Mariero29,1Hillevåg
22Kalhag28,9Hundvåg
21Godeset27,8Hinna
20Ullandhaugskråningen27,1Hillevåg
19Ledaal27Eiganes og Våland
18Ytre Eiganes26,8Eiganes og Våland
17Gausel26,4Hinna
16Øyane24,6Storhaug/Hundvåg
15Auglend23,5Hillevåg/Hinna
14Forusstraen22,7Hinna
13ØvreVaulen22,2Hinna
12Vålandshaugen21,7Eiganes og Våland
11Prestastø21,4Hundvåg
10Gjerdaberget21,1Tasta
9Molkeholen19,5Madla
8Madlatua16,6Madla
7Sandal16,5Eiganes og Våland
6Vaulen15,6Hinna
5Hinnalia15Hinna
4Malthaug14,6Madla
3Madlalia14,3Madla
2Madlamark11,2Madla
1Stokka8,9Eiganes og Våland
Her er undersøkelsen:
Publisert: