Marco Nymark er ikke trengende nok, sier kommunen

Politikerne i Stavanger sier nei til å gi Marco Nymark kommunal bolig. De mener at han kan skaffe seg leilighet privat.

Marco Nymark har polio og diabetes, er uføretrygdet og bostedsløs.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Tross rullestolavhengighet, polio og diabetes, mener politikerne i Stavanger at Marco Nymark har gode muligheter til å finne seg en egnet leilighet på privatmarkedet. Dessuten er 13 måneders botid i Stavanger ikke lenge nok til å kvalifisere til kommunal bolig, sier politikerne.

Kan finne bolig selv

Nymark søkte kommunal bolig i mars i år og har fått avslag fra Stavanger kommunes boligkontor. Nymark klagde på avslaget og denne uka ble klagen behandlet av politikerne.

Både Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, FrP, KrF, SV og Senterpartiet sitter i klagenemnda, som nå har avslått Marco Nymarks sak. Avslaget var enstemmig.

«Det er lagt avgjørende vekt på at klager selv er i stand til å fremskaffe en egnet bolig på det private boligmarkedet,» heter det i avslaget.

LES MER OM SAKEN:

Les også

Marco har polio, men må bo på hotell fordi kommunen ikke vil tildele kommunal bolig

Les også

Marco Nymark: - Jeg kan ikke låne mer penger nå

Sliten og nedbrutt

Nymark har bodd midlertidig hos sin kjæreste, i andre etasje uten heis, fram til september i år. Han søkte om kommunal bolig da han bodde hos kjæresten fordi det ikke var en egnet bolig. Da forholdet tok slutt stod han imidlertid uten bolig. De siste tre ukene har han bodd på hotell for egen regning.

Nymark selv er både sliten og psykisk nedbrutt. Han vet fortsatt ikke hvor han skal bo. Etter vedtaket i kommunens klagenemnd denne uka har NAV foreløpig ennå ikke klart å finne en bolig som er egnet til Nymarks behov.

– Jeg trenger hjelp til å kle på meg og til å vaske klær. Jeg må ha en leilighet der rullestolen kommer gjennom døråpninger og der jeg når opp til kjøkkenbenken. Dem er det ikke mange av på privatmarkedet, sier Marco Nymark.

– Det er som å lete etter nåla i en høystakk, sukker Nymark.

LES OGSÅ:

Les også

Blir sykere mens de venter på ny kommunal bolig

Å finne en utleieleilighet tilrettelagt for rullestol, er som å lete etter nåla i en høystakk, sier Marco Nymark. Han tar til etterretning av alle politiske partier står bak avslaget på søknaden hans.

Føler meg som en byrde

– Akkurat nå føler jeg meg bare som en byrde for Stavanger, sier Nymark.

Både han og advokaten hans har informert kommunen om hans forsøk på å skaffe seg privat utleiebolig på egen hånd, uten at han har funnet en egnet bolig for rullestol.

– Dette er urimelig. Nymark faller mellom stolene i et system der våre velferdsordninger bør være i stand til å hjelpe personer med hans utfordringer. Det sier Marthe Engøy, som er Nymarks advokat.

Siden midten av september har hun forsøkt å kommunisere med kommunens kontorer for helsehjelp og bolighjelp til sin klient. Hun opplever at Nymark blir kasteball mellom NAV og kommunen, der ingen av partene har klart å hjelpe ham.

Ikke trengende nok

«Rådmannen har forståelse for at en person som er avhengig av rullestol vil kunne ha ekstra utfordringer i hverdagen. Rådmannen er likevel av den oppfatning at den omstendighet at klager sitter i rullestol, ikke utgjør en slik tungtveiende grunn som gjør at det vil være urimelig å ikke innvilge søknaden hans. Disse utfordringene gjelder uavhengig av boligens kategori», heter det i avslaget.

Det er flere kriterier som må fylles for å kvalifisere til kommunal bolig i Stavanger. «Personen må være, eller i ferd med å bli, uten bolig. Personen kan ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør søker i stand til selv å fremskaffe egnet bolig.

Stavangerpolitikerne erkjenner at Nymark er bostedsløs i dag, og de vedgår at han har såpass lav inntekt at han er innenfor kriteriene. Men politikerne mener likevel at han faller utenfor, fordi han har reelle muligheter til å skaffe seg privat utleiebolig.

Det går på helsa løs å ikke få hjelp til et sted å bo, sier Marco Nymark. Kommunen mener han har ressurser til å finne en egnet bolig i det private utleiemarkedet.

Søkte på Finn.no

«I forbindelse med saken, har rådmannen foretatt et raskt søk på Finn.no for å danne seg et bilde over hva som er til leie på det private boligmarkedet. Ved søk på boliger til leie i Stavanger, Sandnes og Sola, er det flere boliger i søkeresultatet som har en livsløpsstandard. Ut over dette er det ikke informasjon om høyde på arbeidsbenker o.l., og slik informasjon må man evt. få ved å henvende seg til utleier.» Det skriver rådmannen i innstillingen som politikerne støtter.

Advokatfullmektig Engøy mener Stavanger kommune har muligheter til å gjøre unntak, og vise rimelighetshensyn i forhold til regelverket sitt. Det er rådmannen i Stavanger enig i. Rådmannen mener likevel ikke at det er grunn til å bruke rimelighetshensyn i denne saken.

Politikere vil ikke snakke

Per A. Thorbjørnsen (V) fremmet et tilleggsforslag på vegne av alle partiene. Dette ble enstemmig vedtatt:

«I vurderingen er det lagt vekt på at kravet om botid ikke er oppfylt og at klager har alternative muligheter til selv å fremskaffe seg en egnet bolig i det private utleiemarkedet, med praktisk bistand fra NAV til å finne en egnet permanent bolig. Klagenemnda finner heller ikke tilstrekkelig grunnlag til å gjøre unntak fra retningslinjene.»

«Klagenemda legger til grunn at det garanteres for at klager vil få en tilfredsstillende midlertidig bolig så raskt som mulig».

«Vi forutsetter at NAV følger opp vedtaket og at du får bistand til både å finne et midlertidig bosted så raskt som mulig, og til å finne en mer permanent bolig som er tilrettelagt for dine behov.»

Thorbjørnsen vil ikke kommentere vurderingene politikerne har gjort overfor Aftenbladet. Han viser til at saken er unntatt offentlighet. Varaordfører Bjørg Tysdal Moe vil heller ikke uttale seg og viser til personvernhensyn.

NAV svarer

Cecilie Willumsen, leder for NAVs avdeling for Hundvåg og Storhaug, kjenner Nymarks sak, men er også forsiktig med å kommentere den. Hun opplyser at NAV har et ansvar for å skaffe ham bolig og at de jobber med saken.

– Å stå uten bolig må være noe av det mest kritiske en person kan oppleve. Derfor jobber vi for å finne en bolig til ham, sier Cecilie Willumsen.

– God dialog er forutsetningen for å finne gode løsninger, og bruker sitt ønske vektlegges i denne sammenheng.

– Vi jobber tett med bruker i saken for at han skal få støtte til en midlertidig løsning som han finner tilfredsstillende. Vi opplever langt på vei å lykkes med dette. Hvis han har behov for en langvarig løsning, vil NAV-kontoret hjelpe ham med det, sier Willumsen.

Marco Nymark bor fortsatt på hotell.

Publisert: