Regjeringen fortsetter gjenåpningen - disse lettelsene kommer nå

Norge går videre til trinn 2 i gjenåpningsplanen torsdag 27. mai, sier statsminister Erna Solberg.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er 558 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Regjeringen orienterer fredag om neste skritt i gjenåpningen. I april la statsministeren fram en gjenåpningsplan som består av fire trinn.

Regjeringen har nå besluttet å åpne landet ytterligere fra torsdag 27. mai.

– Vi ser at antallet sykehusinnleggelser går ned. Smittetallene er stabile. 36 prosent av alle over 18 år er nå vaksinert med første dose. Vaksineringen går etter planen. Etter en helhetsvurdering mener regjeringen derfor det er forsvarlig å gå videre til neste trinn i gjenåpningen av Norge, sier statsminister Erna Solberg.

Dette blir endret:

  • Åpner for grønt nivå i barnehager og skoler og økt bruk av jevnlig testing. En bør registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smittesporing (Anbefaling).
  • Maks gruppestørrelse under organisert aktivitet økes for voksne over 20 år fra 10 til 20 personer inne og fra 20 til 30 personer ute (Anbefaling).
  • Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå (Anbefaling).
  • Inntil 100 personer kan samles på innendørs arrangementer for deltakere under 20 år (Regel).
  • På offentlige innendørs arrangementer økes antall personer som kan være til stede uten bruk av faste, tilviste sitteplasser fra 10 til 50 personer (Regel).
  • På private sammenkomster utenfor private hjem, hager og hytter økes antallet innendørs fra 10 til 20 personer og utendørs fra 20 til 30 (Regel).
  • Ikke ha besøk av flere enn ti gjester. Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand mellom dem som ikke er beskyttet (Anbefaling).
  • Innslipps- og skjenkestopp utvides til klokken 24.00, og kravet om matservering ved skjenking bortfaller (Regel).
  • Det åpnes for treningskamper i PostNord-ligaen i fotball og i øvrige serier i toppidretten det hittil ikke er åpnet for (Anbefaling).

Kommunene får tid til å vurdere

I Stavanger har smittetallene økt de siste dagene.

Totalt 40 personer har fått påvist koronavirus i Stavanger de siste to dagene, og helsesjef Runar Johannessen sa til Aftenbladet fredag at det ikke er så langt fra en fredelig situasjon til nye innstramminger.

– Vi ønsker å følge den nasjonale planen for gjenåpning og lettelser, men dersom vi ikke får kontroll på smittesituasjonen, og ser en nedgang i smittetallene, kan det bli vanskeligere, sier Johannessen.

Solberg adresserte også kommunenes mulighet til å selv vurdere situasjonen:

– Når vi nå åpner opp nasjonalt, er det viktig at kommunene får tid til å vurdere om de må ha strengere regler lokalt for å holde kontroll på smitten. Derfor trer endringene først i kraft 27. mai, understreker statsministeren.

  • Helsesjef i Stavanger ber folk være forsiktige inn mot helgen. LES SAKEN:
Les også

Smitten øker i Stavanger – ber folk droppe mye besøk

Helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet på en tidligere pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det gjøres noen mindre justeringer i trinnene i regjeringens plan for gradvis gjenåpning. Det gjelder også trinn 3 og 4.

Åpner for grønt nivå i barnehager og skoler

Hittil har det vært nasjonalt besluttet gult tiltaksnivå i alle barnehager og skoler. Fra 27. mai kan kommunene selv bestemme hvilket tiltaksnivå som skal gjelde i skoler og barnehager, ut fra smittesituasjonen lokalt. Det betyr at kommuner med lite smitte nå kan vurdere om de vil gå over til grønt nivå i trafikklysmodellen.

– Når regjeringen åpner opp Norge, prioriterer vi barn og unge. De vil få mindre strenge tiltak enn de voksne. Trinn to betyr en mer normal hverdag i mange barnehager og skoler. For studentene åpnes det for mer fysisk tilstedeværelse, slik at de kan møtes og få best mulig undervisning, sier kunnskaps- og integreringsminister minister Guri Melby.

Forutsetningen for å gå over til grønt nivå, er at kommunen har lite smitte over tid, god testkapasitet og løpende oversikt over antall smittetilfeller. De må også ha en plan for rask oppskalering til gult eller rødt tiltaksnivå.

For å kunne åpne opp mer for fysisk undervisning på universiteter og høyskoler innføres økt bruk av jevnlig testing og registrering av hvem som er til stede for å lette smittesporing.

Fritidsaktiviteter

Anbefalt gruppestørrelse ved organisert trening i breddeidrett og kultur- og fritidsaktiviteter økes for voksne over 20 år: Fra 10 til 20 personer inne, og fra 20 til 30 personer ute.

Flere grupper kan være aktive samtidig, forutsatt at de holdes adskilt i ulike kohorter.

Arrangementer

På trinn 2 kan det være flere deltakere på arrangementer for barn og unge. Det kan være inntil 100 personer på innendørs arrangementer som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.

– Jeg er glad for at vi nå gjør det enklere for at barn og unge kan møtes og drive med aktiviteter.  Det er ikke et krav at de er fra samme kommune. Det betyr at barn og unge som bor i én kommune, men som trener, øver, prøver og liknende med forening, idrettslag eller klubb for eksempel i nabokommunen, også kan delta på arrangementer med foreningen i nabokommunen, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

På offentlige innendørs arrangementer økes antall personer som kan være til stede uten bruk av faste, tilviste sitteplasser fra 10 til 50 personer.

På private sammenkomster som ikke skjer i private hjem, hager og hytter økes antallet innendørs fra 10 til 20 personer og utendørs fra 20 til 30. Dette gjelder for eksempel feiringer i leid lokale eller på offentlig sted.

I private hjem øker antall personer man anbefales å kunne ha på besøk fra fem til ti, så lenge man kan holde 1 meters avstand.

Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede med i anbefalingen om hvor mange man maksimalt bør være. Det må fortsatt være mulig å holde avstand mellom dem som ikke er beskyttet.

Varemesser og midlertidige markeder skal nå reguleres som kjøpesentre og ikke som arrangementer.

Selskap på tvers av kommunegrenser

Regjeringen åpner for at folk kan delta i arrangementer som dåp, konfirmasjon og bryllup på tvers av kommunegrenser.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier han har fått mange henvendelser fra folk som har utsatt arrangementer fordi de vil ha med familie som bor i en annen kant av landet.

– Da har jeg en god nyhet til dem. Regjeringen endrer rådet om ikke å samle personer på tvers av kommunegrenser i arrangementer, til at vi oppfordrer til forsiktighet, sier Ropstad.

– Bor du i en kommune med lavt smittenivå, kan du delta i et arrangement i en kommune med tilsvarende nivå, sier han.

Innenlandsreiser

Innenlandsreiser kan nå gjennomføres, men det er viktig at man planlegger reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for dem som reiser fra områder med høyt smittepress.

For personer som er beskyttet (Lovdata) som bor i en kommune med strenge tiltak og reiser til en kommune med mindre strenge tiltak, gjelder ikke anbefalingen om å følge regler og anbefalinger i hjemkommunen.

Siden disse endrede anbefalingene om innenlandsreiser ikke krever ekstra forberedelser eller vurderinger i kommunene, vil dette gjelde allerede fra i dag.

Skjenking

Innslipps- og skjenkestopp utvides til klokken 24.00, og kravet om matservering ved skjenking bortfaller.

Fremdeles vil det bli stilt krav om bordplassering, registrering, redusert antall gjester og en meters avstand. 

Les også

8 av 10 i hotell- og restaurantnæringen har permittert, mens andre bransjer går så det suser

Les også

Lokale bedrifter gjør det bedre enn på lenge – men noen bransjer sliter fortsatt

Åpner for mer massetesting

Regjeringen åpner for mer bruk av massetesting i områder hvor gjenåpningen øker risikoen for mer smitte, særlig der hvor det har vært strenge tiltak lenge.

–  Vi vil se nærmere på hvordan vi kan få på plass et system der private aktører kan brukes til å gjennomføre testingen, slik at det blir bedre testkapasitet for eksempel til å ha flere folk på arrangement. Vi ser for oss at det offentlige skal betale for dette, påpeker Guri Melby.

Testkriteriene endres slik at kommunene kan teste personer uten mistanke om sykdom. Kommunene får muligheten til å prioritere ledig testkapasitet til disse nye formålene.

– Vi vil også bruke massetesting på fritids- og lavterskeltilbud innen psykisk helsevern og rusomsorg, og på arbeidsplasser hvor de ansatte har mye kontakt med mange. I skoleferien vil vi bruke jevnlig testing for å større grad kunne åpne opp for aktiviteter for barn og unge, som sommerskoler, sommeraktiviteter og sommerleirer, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Toppidrett

Toppidretten er en ny kategori i gjenåpningsplanen. På trinn 2 åpnes det for treningskamper i PostNord-ligaen i fotball og i øvrige serier i toppidretten det hittil ikke er åpnet for.  Regjeringen vil åpne for seriekamper i de samme seriene tre uker etter 27. mai, såfremt erfaringene fra treningskampene og smittesituasjonen tilsier det.

Må vente mer smitte

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad regner med at det vil komme en smittevekst blant yngre når samfunnet skal gjenåpnes ytterligere.

Tidligere i vår sa Nakstad at smittetrykket måtte ned under 200 daglige smittetilfeller over tid før nye lettelser kunne gjøres. Siste døgn er det registrert 505 tilfeller.

– Jo lavere smittepress vi har, jo mindre risiko er det for nye større oppbluss når samfunnet gjenåpner og folk har mer kontakt mellom hverandre, sier Nakstad til NTB.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad regner med at det vil komme en smittevekst blant yngre når samfunnet skal gjenåpnes ytterligere.

– Gjenåpningen øker R-tallet, mens vaksinering senker det. Foreløpig balanseres dette med et R-tall på rundt 1 i Norge og antallet innlagte i sykehus er stabilt, sier Nakstad.

Han peker på at det riktignok er en høyere andel innlagte blant dem i aldersgruppene som ikke er vaksinert.

– Jeg tror vi vil se mer smitte blant yngre mennesker fremover, og mindre blant de eldre. Når stadig yngre voksne også er vaksinert, vil R-tallet trolig presses kraftig nedover, slik vi har sett tegn til i Israel og Storbritannia, sier Nakstad.

Publisert: