• Kommunesammenslåing er et hett tema. Pål Christensen

Holder argumentene for en storkommune?

Svein Vathne spør: — Foruten en påstått effektivisering og det at Stavanger kommune trenger mer tomteareal, hva er egentlig argumentene for en kommunesammenslåing på Nord-Jæren?