Trafikkulykke ved Stavtjørn

To biler kolliderte i ettermiddag i nærheten av Raudelitunnelen.