• Sandnes må bygga nye barnehagar nesten årleg grunna veksten. Her er nye Brueland. Jonas Haarr Friestad

Kan me tru at styresmaktene fiksar opp i urettskapen?

Vekst er vanlegvis eit varsel om velstand og er høgst velkomen. I stor grad gjeld det også for Sandnes, bykommunen som veks sterkast av alle tilsvarande i Norge.