• Drosjene var på plass utenfor Hotell Atlantic og køen var kortere enn normalt. Det er stillere i byen i forkant og etterkant av feriene. Jonas Haarr Friestad

Trangt på påsketogene – mange ledige drosjer

Det er i hvert fall en fordel for folk som ikke skal på påskeferie, de som blir igjen i byen, slipper de lange drosjekøene.