Fyrte opp bål ved Dale

Rumenere fikk påtale av politiet.