- Vil åpne for bordeller

FpU mener Fafo-uttalelser kun viser at behovet er stort for å åpne for bordellvirksomhet i Stavanger.