• Sokneprest Ottar Almås trives godt på gulvet med menigheten rundt. Kantor Gro Årsvoll har bidratt til fornyelsen av gudstjenesten. Fredrik Refvem

Presten skal ned på gulvet