• Yara-gjødsel er nå betydelig mindre dominerende på sørvestlandet enn i landet som helhet. Odd Pihlstrøm

Yara-gjødsel taper terreng i Rogaland

Kunstgjødsel-giganten Yara utfordres av økt konkurranse fra øst-europeisk og jærsk gjødsel på sørvestlandet.