Oddbjørn Jonsbråten er død

Tidligere lærer og journalist Oddbjørn Jonsbråten, Bryne, er død, 72 år gammel.