• Flaggstenger uten norske flagg utenfor Bymiljø sine bygninger i Hoveveien selv om 8. mai er offisiell flaggdag. Odd Reime

Slurver med flagget