Kyr løs på Stokka

En grind kom opp på uvisst vis.