• Vann er blått og avløp er brunt. Enkel symbolikk i Prinsens gate. Kåre Olsen, Tom Henning Jensen og Rune Rørheim tegner opp hovedvannkledningen i Prinsens gate. Stikkledningene går inn på skrå til de enkelte eiendommene. Stein Halvor Jupskås

Nå tar kommunen stikkledningen din

Stavanger kommune har bestemt seg for å ta over ansvaret for 25 mil med stikkledninger inn til private eiendommer.