12 store eier 500 boliger

Tre familier sitter hver for seg på til sammen 210 utleieboliger i Stavanger og Sandnes. Du vet trolig lite eller ingenting om dem.