Lite å spare på nedleggelse av Jøsneset

Mesteparten av gevinsten ved å legge ned Jøsneset skule forsvinner i økte transportkostnader. Dette kan bli skolens redning.