Fengsel for 139 km/t i 60-sonen

En 39 år fra Stavanger ble tatt for råkjøring på Jæren.