• Risikoen for alvorlig skade under blindtarmoperasjon skal være under én prosent. Men en nå 42 år gammel kvinne fikk slik skade og er i dag helt ufør. Lars Idar Waage

13 mill. i erstatning etter mislykket blindtarmoperasjon

En 42 år gammel kvinne er tilkjent 13 millioner kroner i erstatning etter en blindtarmoperasjon som gikk galt for 12 år siden. Det høye beløpet skyldes at hun jobbet i den høytlønte oljebransjen.