• Vårt bruprosjekt er ferdig regulert og klar til utbygging så snart fylket setter av penger, framholder Håkon Helgøy. Tor Inge J ssang

Helgøy vil bli landfast

For 62 millioner kroner kan 35 fastboende på Helgøy få bru til fastlandet i Hjelmeland kommune.