Norge stopper all humleimport

Bruk av utenlandske humler i drivhus som ikke er rømningssikre, er brudd på naturmangfoldloven, fastslår Miljøverndirektoratet. Dermed blir det slutt på all import av humler.

Publisert: Publisert:

Nå er det slutt på utenlandske humler i Norge. Humlene på bildet er importert fra Belgia. Foto: Pål Christensen

Denne artikkelen er over seks år gammel

Flere tomatgartnerier, blant annet på Jæren og i Ryfylke, har de siste årene importert belgisker jordhumler til å bestøve plantene i drivhus. De kontinentale humlene er mer effektive bestøvere enn den norske varianten – og billigere. Problemet er at noen av humlene har rømt ut av veksthusene gjennom lufteluker i taket.

— Importerte humler kan både overføre genetisk materiale til humler av samme art som hører hjemme her i landet, fortrenge andre humlearter og overføre smittsomme sykdommer og parasitter. Vi har kommet til at eventuelle fordeler ved bruk av importerte humler ikke tilstrekkelig kompenserer for den store risikoen som de innebærer, sier fungerende seksjonsleder Bjarte Rambjør Heide i Miljødirektoratet i en pressemelding fredag ettermiddag.

Importøren Norgro AS har meddelt direktoratet om at selskapet vil slutte å ta inn humler som følge av dette. Firmaet har til nå i år importert nesten tusen humlebol med minst 30.000 humler fra det belgiske firmaet Biobest. Norgro er politianmeldt av Naturvernforbundet og Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (Sabima) for brudd på aktsomhetsplikten i naturmangfoldlovens paragraf 6. ## Utryddingstruet

Norge har 34 humlearter. Seks av disse står i fare for å bli utryddet.

— En stor del av maten vi spiser er direkte eller indirekte avhengig av pollinering fra insekter. Bier og humler står for en betydelig del av denne bestøvningen. Derfor er full stans av importen av humler et viktig tiltak for å ta vare på bestander som hører hjemme her i landet, sier fungerende seksjonsleder Bjarte Rambjør Heide i Miljødirektoratet.

Et av Nordens største gartneri, Miljøgartneriet i Hå, bruker mest importerte humler, men de bruker også noe norske humler. Daglig leder Øyvind Hegelstad var ikke kjent med vedtaket fra Miljødirektoratet da Aftenbladet tok kontakt fredag ettermiddag.

— Dette er nytt for meg, så jeg vil gjerne diskutere saken med Gartnerforbundet før jeg gir noen ytterligere kommentar, sier Hegelstad.

På kort sikt har gartneriet tilgang på nok humler til å bestøve plantene i drivhusene, men han er mer usikker på de langsiktige konsekvensene.

— Vi må forholde oss til de vedtakene som er gjort, og jeg håper at norske produsenter klarer å levere nok humler på lang sikt. Hvis ikke, vil dette få alvorlige konsekvenser, sier Hegelstad.

Humleimporten startet i fjor sommer. Muligheten åpnet seg etter en revisjon i 2011 av en EU-harmonisert forskrift om innførsel av dyr som ikke krever Mattilsynets tillatelse.

Publisert: