• Fotomontasje fra 2011.Arkitektkontoret Helen & Hard har utarbeidet en samlet plan for utvikling av Pynteneset og Klasaskjæret på Engøy i Stavanger, på vegne av eierne, Pyntesundet Eiendom og Halvorstraen 56.(Illustrasjon: Helen & Hard Arkitekter).

Trenger boliger - stopper utbygging

Stavanger nærmest skriker etter boliger, men egen båt mellom Hundvåg og sentrum er ikke nok til å friste politikerne.