• - Folk i Oslo forbinder stort sett Stavanger med olje og dårlig klima. Mange har fått med seg at Stavanger er et velstående område med veldig høye lønninger. Det er mange nyrike folk i Stavanger, men oljeboomen er ikke bra for andre enn dem som er med på den, sier trendekspert Ståle Økland. Tegning, Hilde Thomsen

- Stavanger har blitt en kaksete by

Trendekspert Ståle Økland mener Stavanger har blitt en kaksete by, mens byforsker Erling Dokk Holm mener Stavanger må ta grep om byen skal bli noe annet enn en småby.