• Forskningsdirektør Helge Ole Bergesen ved Universitetet i Stavanger mener at universitetet er underfinansiert, og derfor sliter med å konkurrere om forskningsmidler. Anders Minge

UiS nådde ikke opp blant de fremragende

Forskningsrådet har utpekt 13 nye forskningsmiljøer som får status som Senter for fremragende forskning (SFF) fra 2013, men ingen av forskningsmiljøene ved UiS nådde opp. — Vi konkurrerer på ulike vilkår, sier forskningsdirektør Helge Ole Bergesen.