• Søren Jensen lar seg verken skremme av Ryfast eller utsiktene til kommunesammenslåinger. Privat

Han blir ny rådmann i Forsand

Søren Jensen dropper ball og puck for å bli ny rådmann i Forsand.