• Ronny Hjertås

Vannlekkasje tvang Tasta-beboere på hotell i natt

Vannet fosset over Dusvavikveien. 12 personer måtte forlate husene sine midt på natten.