• Jan-Petter Helgesen

Spesialsoldater ut av HV i protest

Samtlige soldater i spesialstyrken HV-016 i Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt sa fredag opp sine stillinger og leverte inn våpen og utstyr i protest.