• Magnhild Meltveit Kleppa, flankert av regiondirektør Helge Eidsnes og ordfører Leif Erik Egaas, åpnet ny E 39 på Helleland. Hans E.H. Jacobsen

Kleppa vil ha møtefri E 39 fra Kristiansand til Stavanger

1,8 km midtrekkverk på Helleland er en sped begynnelse. — I neste veiplanperiode bare må vi få inn møtefri E 39 fra Kristiansand til Stavanger, sier samferdelsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til Aftenbladet.